פתיחת פנייה

אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


24x7 operations

24x7 Operations Tickets in progress always receive priority over new requests.
Please allow up to 24 hours for a response during normal business hours. If our staff determines your ticket is an emergency, we will give priority response.